» Rejestracja urządzeń

Poniższy formularz rejestracji przeznaczony jest przede wszystkim osobom/firmom, które zakupiły oryginalny interface-klucz sprzętowy wraz z licencją na oprogramowanie VCDS z innego źródła niż ADAKO (np. od firm współpracujących z ADAKO). W tej chwili rejestracja jest bezpłatna.
Nie ma konieczności rejestrowania urządzeń zakupionych bezpośrednio w ADAKO.

 

Numer seryjny
Dane posiadacza

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Ulica:

Numer domu/mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

E-mail:


Dane sprzedawcy

Nazwa firmy, w której zakupiono urządzenie:

Miejscowość:


Numer seryjny urządzenia:

 

 

 

 

© Copyright ADAKO 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedzin: 12698468